Grafično oblikovanje

Grafično oblikovanje celostne grafične podobe

Kaj je grafično oblikovanje?

Grafično oblikovanje je kreativni proces, s pomočjo katerega oblikovalec posreduje določeno sporočilo ciljni publiki. Pokriva pa področja kot so vizualne identitete podjetij (vizitke, dopise, letake, mobilni marketing, nalepke, reklamne table…), publikacije (revije, knjige, časopise), oglaševanje, oblikovanje embalaže…

Zakaj grafično oblikovanje?

Vaše sporočilo oziroma vizualni izgled podjetja, mora biti čimbolj jasnosodobno oblikovano in prilagojeno za prejemnika informacij (vašo ciljno skupino). Pri tem si pomagamo s pomočjo pravil kompozicije, barv in tipografije.

 

 

Nekatera izmed naših del