Grafična priprava

Kaj je grafična priprava za tisk?
Grafična priprava za tisk je pojem, ki označuje pripravo oblikovalskih rešitev za tisk. Različne tiskarske tehnike zahtevjo različne priprave za tisk. Pogosto se pojem grafična priprava zamenjuje za prelom strani oziroma DTP.

V današnjem času je problem neprimerne grafične priprave bolj pogost kot kadarkoli do sedaj, ker lahko vsakdo naloži grafični program in “oblikuje” tiskovine za svoje ali sosedovo podjetje. Pustimo dejstvo, da je večino takih tiskovin narejenih neprofesionalno, s strani posameznikov brez vsakega razumevanja vizualnega jezika ali poznavanja tehnik tiska.
Dodatni problem nastane, ko pošljemo datoteko v tisk in nastanejo nepotrebni stroški ali še huje, izdelek, ki bo vaše stranke odganjal od vašega podjetja, pa naj bo to zato ker je celotna grafika v bitni obliki, brez dodatkov za porezavo, v RGB barvnem sistemu, vsebuje slike prenizke ločljivosti za tisk…

 

Nekatera izmed naših del